แนะนำโปเกมอนธาตุไฟฟ้า ประเภทโจมตีหมู่

 2015-08-28
+++แนะนำโปเกมอนธาตุไฟฟ้า ประเภทโจมตีหมู่+++

ในPocket Q โปเกมอนธาตุไฟฟ้าเป็นผู้นำในการโจมตีแบบกลุ่ม แม้ว่าพลังจะไม่สูงเท่าโปเกม่อนพืช
แต่จุดที่สามารถโจมตีได้ทั้งกลุ่มก็คุ้มค่าที่จะออกตามหาแล้ว ทั้งนี้ในบรรดาโปเกมอนธาตุไฟฟ้า
ยังมีประเภทรักษาด้วยนะ~   

ชื่อ:พูริน         ประเภท:สนับสนุน
สกิลแอคทีฟ:【อธิษฐาน】หักโทสะ1Lv, ฟื้นฟูHPให้ตัวเองเท่ากับพลังฟื้นฟู200% ในขณะเดียวกันก็จะกำจัด
สถานะติดพิษด้วย

ผูกพัน1:โคโคโดร่า+พูริน / ผูกพัน2:ฮาสุโบ+พูริน / ผูกพัน3:โรคอน+พูริน


 

ชื่อ:พูคูริน         ประเภท:สนับสนุน
สกิลแอคทีฟ【ขอพร】หักโทสะ2Lv, ฟื้นฟูHPให้ตัวเองเท่ากับพลังฟื้นฟู433% ในขณะเดียวกันก็จะกำจัด
สถานะติดพิษด้วย

สกิลพาสซีฟ1:【วิชาต่อสู้】ตอนที่ตัวเองมาอยู่ในตำแหน่งเสริม พลังโจมตีของทีมตัวเองทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น
2% ในขณะเดียวกันดาเมจที่ได้รับจะลดลง2%

สกิลพาสซีฟ2:【เงียบสงบ】ทุกวินาทีจะฟื้นฟูในปริมาณ0.2%ของค่าMax HP

ผูกพัน1:คิงเลอร์+พูคูริน / ผูกพัน2:ซีดร้า+พูคูริน / ผูกพัน3:สเปียร์+พูคูริน / ผูกพัน4:ริซาโดะ+พูคูริน  


   

ชื่อ:ธันเดอร์       ประเภท:ระเบิด
สกิลแอคทีฟ:【เมก้าโวลท์】หักโทสะ3Lv, โจมตีศัตรูทั้งหมด โดยสร้างดาเมจ600%จากพลังโจมตี

สกิลพาสซีฟ1:【เลือดร้อน】เมื่อHPมากกว่า66% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น20%

สกิลพาสซีฟ2:【เหน็บชา】โจมตีทั่วไปมีโอกาส7.2%ทำให้ศัตรูเชื่องช้า ทำให้ความเร็วในการโจมตี/
เคลื่อนที่ลดลง15% นานต่อเนื่อง10วินาที

สกิลพาสซีฟ3:【ไล่ตี】สำหรับศัตรูที่เข้าสู่สถานะเชื่องช้า, สร้างดาเมจเพิ่มเติม15%

ผูกพัน1:ฟรีสเซอร์+ธันเดอร์ / ผูกพัน2:ธันเดอร์+ไฟร์เยอร์ / ผูกพัน3:ธันเดอร์+คุเรเซเรีย /
ผูกพัน4:ธันเดอร์+ไรจู /  ผูกพัน5:ธันเดอร์+ไคริว  
  
 

ชื่อ:พิชู    ประเภท:ระเบิด
สกิลแอคทีฟ:【โจมตีสายฟ้า】หักโทสะLv1, โจมตีศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตเส้นตรง โดยสร้างดาเมจ
190%จากพลังโจมตี และมีโอกาส15%ที่จะทำให้ติดเอฟเฟกต์ตาบอด

ผูกพัน1:ฮิโตะคาเงะ+พิชู / ผูกพัน2:พิชู+โรคอน / ผูกพัน3:วานิโนโกะ+พิชู / ผูกพัน4:ไม่มี  ผูกพัน
5:ไม่มี 

 
 
ชื่อ:เอเลคิด         ประเภท:สไตรค์
สกิลแอคทีฟ:【โจมตีสายฟ้าแลบ】หักโทสะ1Lv, บุกโจมตีข้างหน้า2ช่อง สร้างดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่ระหว่าง
ทาง210%จากพลังโจมตี

ผูกพัน1:เอเลคิด+ทรานเซล / ผูกพัน2:เอเลคิด+การ์ดี้ / ผูกพัน3:เอเลคิด+บูบี้
   


ชื่อ:ไรโค ประเภท:ระเบิด

สกิลแอคทีฟ:【ไวลด์ชาร์จ】หักโทสะ3Lv, โจมตีศัตรูทั้งหมด โดยสร้างดาเมจ533%จากพลังโจมตี และยิง
กระเด็นไป1.5ช่อง

สกิลพาสซีฟ1:【ศิลปะการใช้ร่างกาย】เมื่อต้องต่อสู้ระยะใกล้ พลังโจมตีจะรักษาระดับอยู่ที่100% และยังสร้าง
ดาเมจพิเศษอีก15%

สกิลพาสซีฟ2:【เหน็บชา】โจมตีทั่วไปมีโอกาส7.2%ทำให้ศัตรูเชื่องช้า ทำให้ความเร็วในการโจมตี/เคลื่อนที่
ลดลง15% นานต่อเนื่อง10วินาที

สกิลพาสซีฟ3:【ป่าลึก】ตอนที่สู้ในป่าลึก พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น15% และดาเมจที่ได้รับจะลดลง15%

ผูกพัน1:ไรโค +เอ็นเต้ / ผูกพัน2:ไรโค +ซุยคุน / ผูกพัน3:เพลง·เมโลเอดตา+ไรโค / ผูกพัน4:ไรโค +
ซันดาส / ผูกพัน5:ไรโค +โอไดรุ