แนะนำโปเกมอนธาตุน้ำประเภทโจมตีต่อเนื่อง

 2015-08-28
+++แนะนำโปเกมอนธาตุน้ำประเภทโจมตีต่อเนื่อง+++


  

ชื่อ:โกดัค         ประเภท:ระเบิด
 สกิลแอคทีฟ:【ยิงต่อเนื่อง】หักโทสะLV1, ยิงขึ้นไปบนฟ้า4ครั้ง ทุกครั้งที่ยิงจะสุ่มสร้าง
ดาเมจให้ศัตรู80%จากพลังโจมตี  
 
ผูกพัน1:โยกิราส+โกดัค / ผูกพัน2:อิชิสึบุเตะ+โกดัค / ผูกพัน3:โกดัค+แมนกี้ /  ชื่อ:โกลดัค         ประเภท:ระเบิด
  
 สกิลแอคทีฟ:【ยิงความเร็วสูง】หักโทสะ2Lv, ยิงขึ้นไปบนฟ้า4ครั้ง ทุกครั้ง
ที่ยิงจะสุ่มสร้างดาเมจให้ศัตรู173%จากพลังโจมตี 

สกิลพาสซีฟ1:【คลุ้มคลั่ง】เมื่อค่าHPต่ำกว่า50% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น10% 
 
สกิลพาสซีฟ2:【ไอเย็น】โจมตีทั่วไปมีโอกาส4.8%ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง ทำให้
เคลื่อนที่/โจมตีไม่ได้ และได้รับดาเมจเพิ่มเติม10% นานต่อเนื่อง2วินาที
 
ผูกพัน1:นุเคนิน+โกลดัค / ผูกพัน2:โกโลน+โกลดัค / ผูกพัน3:โกลดัค+โอโคริซารุ
/ ผูกพัน4:โกลดัค+วินดี้ / ผูกพัน5:ไม่มี
 

  

ชื่อ:เนียวโรบอน       ประเภท:สไตรค์
สกิลแอคทีฟ:【ปืนใหญ่น้ำ】หักโทสะLV3, โจมตีศัตรูที่อยู่ข้างหน้า1คนต่อเนื่อง5ครั้ง ทุก
การโจมตีจะสร้างดาเมจ160%จากพลังโจมตี

สกิลพาสซีฟ1:【จิตสังหาร】ทุกครั้งที่เข้าสู่ 1 เทิร์น, พลังโจมตีเพิ่มขึ้น4%

สกิลพาสซีฟ2:【ดาบน้ำแข็ง】โจมตีทั่วไปมีโอกาส10%ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง ทำให้เคลื่อนที่/โจมตีไม่ได้ และได้รับดาเมจเพิ่มเติม10% นานต่อเนื่อง2วินาที

สกิลพาสซีฟ3:【ทะเล】ตอนที่สู้ในทะเล พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น15% และดาเมจที่ได้รับจะลดลง15%

ผูกพัน1:บาชาโม+เนียวโรบอน  / ผูกพัน2:ฮัซซัม+เนียวโรบอน  / ผูกพัน3:เนียวโรบอน+ฟูดิน / ผูกพัน4:เนียวโรบอน+นิโดคิง / ผูกพัน5:เนียวโรบอน+ราเฟรเซีย 
  


ชื่อ:โดคุคุราเงะ    ประเภท:ระเบิด

 สกิลแอคทีฟ:【ลมหายใจน้ำแข็ง】หักโทสะLV2, โจมตีศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขต
เส้นตรง โดยสร้างดาเมจ433%จากพลังโจมตี
 
สกิลพาสซีฟ1:【คำราม】ตอนที่ตัวเองมาอยู่ในตำแหน่งเสริม พลังโจมตีของทีมตัวเองทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น4% ในขณะเดียวกันดาเมจที่ได้รับจะลดลง4%
 
สกิลพาสซีฟ2:【เข็มพิษ】โจมตีทั่วไปมีโอกาส2.4%ทำให้ศัตรูติดพิษ, สร้างดาเมจ300
แต้ม ทุก4วินาที นานต่อเนื่อง20วินาที
 
ผูกพัน1:นิโดรีโน่+โดคุคุราเงะ / ผูกพัน2:เคนทารอส+โดคุคุราเงะ / ผูกพัน3:โดคุคุราเงะ+นิวร่า / ผูกพัน4:โดคุคุราเงะ+โกโลน
  


ชื่อ:เชลเดอร์         ประเภท:ระเบิด

 สกิลแอคทีฟ:【ยิงต่อเนื่อง】หักโทสะLV1 ยิงขึ้นไปบนฟ้า4ครั้ง ทุกครั้งที่ยิงจะสุ่มสร้าง
ดาเมจให้ศัตรู80%จากพลังโจมตี
  
ผูกพัน1:เซนิกาเมะ+เชลเดอร์ / ผูกพัน2:เชลเดอร์+โรคอน / ผูกพัน3:โพนีต้า+เชล
เดอร์


  

ชื่อ:คิงเลอร์         ประเภท:โพรเทค
 สกิลแอคทีฟ:【คลื่นสายน้ำ】หักโทสะLV2, โจมตีศัตรูที่อยู่ข้างหน้า1คน โดยสร้างดา
เมจ455%จากพลังโจมตี และมีโอกาส30%ที่จะทำให้ติดเอฟเฟกต์ตาบอด
 
สกิลพาสซีฟ1:【พลีชีพคุ้มกัน】เมื่อค่าHPต่ำกว่า33% ดาเมจที่ได้รับจะลดลง15%
 
สกิลพาสซีฟ2:【ดาบน้ำแข็ง】โจมตีทั่วไปมีโอกาส4%ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง ทำให้เคลื่อนที่/โจมตีไม่ได้ และได้รับดาเมจเพิ่มเติม10% นานต่อเนื่อง2วินาที

ผูกพัน1:คิงเลอร์+พีเจี้ยน / ผูกพัน2:คิงเลอร์+อุสึดง / ผูกพัน3:คิงเลอร์+พูคูริน / ผูกพัน4:แกลลอพ+คิงเลอร์ / ผูกพัน5:ไม่มี
 
  

ชื่อ:ราพลัส     ประเภท:โพรเทค
 สกิลแอคทีฟ:【เทคดาวน์】หักโทสะ3Lv, บุกโจมตีข้างหน้า2ช่อง สร้างดาเมจให้กับศัตรู
ที่อยู่ระหว่างทาง700%จากพลังโจมตี
 
สกิลพาสซีฟ1:【ปณิธาน】ทุกๆครั้งที่มีเพื่อนในทีมพ่ายแพ้ล่าถอยระหว่างการต่อสู้ ดา
เมจที่ได้รับจะลดลง30% นานต่อเนื่อง10วินาที (ใช้ทับซ้อนไม่ได้)
 
สกิลพาสซีฟ2:【ดาบน้ำแข็ง】โจมตีทั่วไปมีโอกาส10%ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง ทำให้เคลื่อนที่/โจมตีไม่ได้ และได้รับดาเมจเพิ่มเติม10% นานต่อเนื่อง2วินาที
 
สกิลพาสซีฟ3:【ทะเล】ตอนที่สู้ในทะเล พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น15% และดาเมจที่ได้รับจะลดลง15%

ผูกพัน1:บังกิราส+ราพลัส / ผูกพัน2:เกียราดอส+ราพลัส / ผูกพัน3:มิโลคารอส+ราพลัส / ผูกพัน4:ซาวามูร่า+ราพลัส / ผูกพัน5:ราพลัส+รันปับป้า