สงครามกิลด์

 2015-10-13
+++สงครามกิลด์+++1.ตารางการแข่งขัน ทุก14วัน(2สัปดาห์)คือตารางการแข่งขันที่สมบูรณ์
  3วันแรกคือช่วงเวลาการสมัครและการพักผ่อน หัวหน้าและรองหัวหน้าของแต่ละกิลด์สามารถทำการสมัครได้
  วันที่4~13เป็นช่วงเวลาแข่งขัน ช่วงเวลานี้จะได้เห็นว่าทุกคนมีการต่อสู้เพื่อเกียรติยศของกิลด์อย่างไรบ้าง!
  วันที่9และวันที่14 จะได้รับรางวัลเหรียญสนามรบมากมายจากการท้ารบBOSS ตามการจัดอันดับคะแนนของกิลด์~2.การสมัคร เมื่อLvกิลด์ถึงLv3ขึ้นไปจะเปิดให้สมัครเข้าร่วมสงครามกิลด์
  ในช่วงรับสมัคร หัวหน้า/รองหัวหน้าสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครหรือไม่
  ทุกครั้งที่สมัคร ผู้เล่นที่สมัครจะต้องใช้จ่ายหินภูติ*300
  ทุกครั้งเพียงแค่มีคนสมัครแค่1คน ผู้เล่นที่มีLv45ขึ้นไปในกิลด์นั้นก็จะเข้าร่วมการแข่งขันได้ทันที
  สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
  สิ้นสุดการสมัครในวันที่3 เวลา23:00น.
  ก่อนสงครามกิลด์จะเริ่มต้นขึ้น จะจัดให้กิลด์ที่มีพลังรบใกล้เคียงกัน3กิลด์อยู่สนามต่อสู้เดียวกัน

3.ในสนามต่อสู้แบ่งออกเป็นทั้งหมด25ฐานที่มั่น นอกจากฐานทัพกลางที่อยู่ตรงศูนย์กลางแล้ว ในสถานะตั้งต้น ทั้ง3กิลด์
จะมี1ฐานที่มั่น และ7ฐานทัพ
  ฐานที่มั่น:ไม่สามารถยึด โจมตี และนำทีมมารักษาการณ์ได้
ฐานทัพ:สามารถถูกยึดได้,โบนัสAtkและHPพิเศษ (ซ้อนทับกันได้)ของโปเกม่อนฝ่ายโจมตีและตั้งรับในฐานทัพนี้จะอ้างอิงตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่,ทีมคุ้มกันภายในฐานทัพที่เชื่อมต่อกับฐานทัพของเพื่อน จะได้รับโบนัสAtkและHPพิเศษ(ซ้อนทับกันได้)
ภูเขาไฟเพิ่มโบนัสให้โปเกม่อนธาตุไฟ โรงไฟฟ้าเพิ่มโบนัสให้โปเกม่อนธาตุไฟฟ้า ทะเลสาบเพิ่มโบนัสให้โปเกม่อนธาตุน้ำ ทุ่งหญ้าเพิ่มโบนัสให้โปเกม่อนธาตุพืช เทือกเขาเพิ่มโบนัสให้โปเกม่อนธาตุหิน พื้นที่ราบไม่เพิ่มสเตตัสใดๆ

ฐานทัพกลาง:สามารถถูกยึดได้ เบื้องต้นรักษาการณ์โดยNPC4.ผู้เล่นตั้งค่าได้สูงสุด1ทีมคุ้มกันและ1ทีมโจมตี5.การแข่งขันทุกวันจะแบ่งย่อยเป็น3เวลา
1. 8:00~18:00เป็นเวลาเตรียมตัว หัวหน้ากิลด์/รองหัวหน้ากิลด์สามารถออกคำสั่งทำสงครามต่อฐานทัพของตนเองที่อยู่ติดกันกับฐานทัพของศัตรูได้(ค่าเริ่มต้นคือคำสั่งโจมตี)
2. สมาชิกที่เข้าร่วมสงครามกิลด์จะต้องมีทีมคุ้มกันส่งไปรักษาการณ์ที่ฐานทัพของตนเองที่ยู่ติดกันกับฐานทัพของศัตรู
3. 19:30~20:30เป็นเวลาต่อสู้ ในช่วงเวลาดังกล่าวสมาชิกกิลด์ทั้งหมดสามารถโจมตีฐานทัพของศัตรูที่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายโจมตีได้

เมื่อเวลาต่อสู้สิ้นสุดลง ในวันเดียวกันนั้นจะมีการแจกรางวัลการแข่งขันตามผลการแข่งขัน

6.รายละเอียดคำสั่งการต่อสู้
    โจมตี:การออกคำสั่งโจมตีจำเป็นต้องเลือกฐานทัพศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเป็นเป้าหมายโจมตี เมื่อเริ่มรบสมาชิกของ
ฝ่ายตนเองจะเลือกฐานทัพนี้เพื่อลงมือโจมตี
  คุ้มกัน:เมื่อเริ่มรบ ทีมคุ้มกันที่ถูกตั้งค่าให้คุ้มกันฐานทัพ จะได้รับโบนัสAtk และHPพิเศษ50%
  สนับสนุน:เมื่อเริ่มรบ ทีมคุ้มกันที่ตั้งค่าให้สนับสนุนฐานทัพ จะช่วยคุ้มกันทีมปฏิบัติการของเพื่อนที่อยู่ติดกัน เมื่อทีม
คุ้มกันภายในทีมปฏิบัติการของเพื่อนที่อยู่ติดกันถูกทำลาย ทีมปฏิบัติการสนับสนุนจะส่งทีมคุ้มกันออกไปช่วยคุ้มกัน
อัตโนมัติ7.รายละเอียดการต่อสู้ การต่อสู้ในสงครามกิลด์เป็นการต่อสู้แบบอัตโนมัติ
  เมื่อเริ่มรบ ผู้เล่นทุกคนมีพลังเคลื่อนที่คนละ4แต้ม ทุกครั้งที่โจมตีจะใช้จ่ายพลังเคลื่อนที่1แต้ม ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่เวลา
ฟื้นฟู10นาที ผู้เล่นสามารถใช้จ่ายหินภูติ2ชิ้น/นาทีเพื่อฟื้นฟูทันทีได้ เมื่อพลังเคลื่อนที่ถูกใช้จนหมด สามารถใช้หิน
ภูติซื้อพลังเคลื่อนที่เพิ่มเติมได้
  ทุกครั้งหลังการต่อสู้ HPของฝ่ายคุ้มกันจะถูกคงไว้ จนกระทั่งถูกทำลาย
  ทุกครั้งหลังการต่อสู้ ไม่ว่าฝ่ายโจมตีจะแพ้-ชนะก็จะได้รับเกียรติยศสนามรบ โดยอ้างอิงตามปริมาณการลดลงของ
HPฝ่ายป้องกัน

8.ยศสงคราม
เกียรติยศสนามรบที่ผู้เล่นได้รับจากสงครามกิลด์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสรุปผลของแต่ละวันจะอ้างอิงตาม
เกียรติยศสนามรบของผู้เล่นในขณะนั้นในการเพิ่มยศหรือคงยศเดิมไว้
  ในขั้นตอนสรุปผลของแต่ละวัน ยศระดับสูงที่มีในขณะนั้นจะได้รับเหรียญสนามรบเพิ่มมากขึ้นด้วยนะ~ และในเวอร์
ชั่นต่อๆไปยังจะได้รับรางวัลลึกลับเพิ่มด้วย โปรดติดตามต่อไปจ้า~

9.ช่วงสรุปผล หลังเวลารบสิ้นสุดลง
อ้างอิงตามจำนวนฐานทัพที่พันธมิตรยึดได้ในการให้คะแนน ฐานทัพทั่วไป: 5, ฐาน
ทัพกลาง:20 ในสงครามกิลด์ครั้งนี้ คะแนนที่ได้รับจะสะสมรวมกันไปเรื่อยๆ และสุดท้ายจะจัดอันดับตามคะแนนที่ได้

อ้างอิงตามLvยศของผู้เล่นและเกียรติยศสนามรบที่ได้รับในวันนั้นในการแจกรางวัล (เหรียญสนามรบ) เกียรติยศที่ได้รับในวันนั้นยิ่งสูง Lvยศก็จะยิ่งสูง เหรียญสนามรบที่ได้รับก็ยิ่งมาก ระบบจะอ้างอิงตามการจัดอันดับคะแนนของพันธมิตรในการแจกรางวัล (เหรียญเกียรติยศ และเงินทุนกิลด์)

10. BOSSสนามรบ
ในตารางการแข่งขันวันที่9และวันที่14 จะปรากฏBOSSออกมาในสนามต่อสู้ ผู้เล่นที่เข้าร่วมสงครามกิลด์สามารถท้าดวลได้
กิลด์ที่อยู่อันดับ1จะสามารถท้าดวลสัตว์เทพกาลเวลาได้ กิลด์ที่อยู่อันดับ2สามารถท้าดวลฮาร์ตโกลด์&โซลซิลเวอร์ได้ กิลด์ที่อยู่อันดับ3สามารถท้าดวลสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพลิงสายฟ้าได้ การท้าดวลจะได้รับรางวัลเงินเหรียญมากมายนะ~

ในขณะเดียวกันดาเมจรวมที่เกิดจากกิลด์ เมื่อสะสมถึงจำนวนหนึ่ง ผู้เล่นทุกคนในกิลด์ที่เข้าร่วมสงครามจะได้รับรางวัลเงินเหรียญเพิ่มเติม จำนวนเงินเหรียญที่ได้รับ(สัตว์เทพกาลเวลา>ฮาร์ตโกลด์&โซลซิลเวอร์>สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพลิงสายฟ้า)

11.ร้านค้าสนามรบ สามารถใช้เหรียญสนามรบแลกเปลี่ยนรางวัลได้จากร้านค้าสนามรบ
เวลา21:00น.ของทุกวัน จะรีเฟรชร้านค้าสนามรบอัตโนมัติ แต่ละครั้งจะแสดงไอเทม8อย่าง ผู้เล่นสามารถใช้หินภูติ30ชิ้นรีเฟรชไอเทมในร้านค้าได้ สำหรับผู้เล่นVIPจะได้รับจำนวนครั้งรีเฟรชฟรีทุกวันด้วยนะ

12. Tips หัวหน้า/รองหัวหน้า ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการสนามรบ จะต้องคิดให้รอบคอบว่าจะออกคำสั่งสมาชิกในสนามรบ
ยังไงให้ได้รับชัยชนะ~