ปรับปรุงระบบ ฝึกฝนไม่สิ้นสุด

 2015-10-13
+++ปรับปรุงระบบ ฝึกฝนไม่สิ้นสุด+++

1. เพิ่มความเร็วและเพิ่มระดับความยากให้มากขึ้น

2. จำนวนด่านกวาดล้างสูงสุด(80%*จำนวนด่านที่ผ่านแล้ว, จำนวนด่านที่ผ่านแล้ว-5)

3. การกวาดล้างมีการเปลี่ยนแปลง โดยหลังจากรีเซ็ตและเข้าไปใหม่ จะแสดงข้อความว่าผู้เล่นต้องการกวาดล้าง
หรือไม่ หลังจากเลือกกวาดล้าง จะข้ามไปยังด่านล่าสุดและปรากฏช่องให้เลือกโบนัสBUFF(การเลือกต่อเนื่อง
ต้องการจำนวนครั้งในการเลือก)

4. ชื่อของระดับความยากของทั้ง3ด่านถูกเปลี่ยนเป็น มือสมัครเล่น ดีเยี่ยม หฤโหด5. NPC ของขั้นที่ 10/20/30/40/50…เปลี่ยนเป็น สัตว์เทพคุ้มกัน6ดาว!

6. รางวัลหีบสมบัติ เปลี่ยนเป็นรางวัลหีบสมบัติทุก10ชั้น เพิ่มคุณภาพของรางวัล

7. เพิ่มรางวัลเงินเหรียญฝึกฝน
ทุกวันเมื่อเปิดหีบรางวัลถึงจำนวนครั้งที่กำหนด จะได้รับรางวัลเงินเหรียญฝึกฝนที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มร้านค้าฝึกฝน สามารถใช้เหรียญฝึกฝนแลกเปลี่ยนของรางวัลได้